Geavanceerd zoeken Bekijk winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Privacybeleid

Inleiding

Volgende termen worden in Recisio's Privacy beleid gebruikt voor hun online diensten . Dit privacy beleid bestaat in een verklarend document waarint uiteengezet wort hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor deRecisio's diensten. Gelieve er rekening mee te houden dat dit beleid op RECISIO's www.karaoke-versie.nl websites en bijhorende diensten op de “Website” van toepassing is en niet telt op de aan derden gelinkte paginas.

Bij het gebruik van onze diensten aanvaard u de volgende voorwaarden.

Privacy beleid verandering: dit Privacy beleid kan veranderen afhankelijk van de evolutie van onze diensten. Gelieve dit document regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Bijlage voor kinderen: kinderen onder de 13 jaar mogen nooit persoonlijke informatie doorgeven zonder ouderlijke toelating. Recisio veronderstelt geen data te ontvangen van kinderen van 13 jaar en er onder. Indien Recisio in kennis wordt gesteld dat het gegevens verzamelde van kinderen onder de 13 jaar zal deze informatie verweiderd worden uit onze daabase.

Verzamelen van informatie


Gevraagde informatie
Om gebruik te maken van onze diensten kan u tijdens de registratie enkele persoonlijke gegevens worden gevraagd waaronder, maar niet beperkt tot, uw voornaam en achternaam, geboortedatum, land, e-mailadres of andere contactgegevens. Als u deze informatie niet wilt aanbieden kunt u geen gebruik maken van de diensten die u nodig hebt. Desalniettemin kun je wel bezoek en gebruik maken van de Website en de diensten waar dat alle persoonlijke informatie niet vereist is.

Gebruik van informatie
Recisio mag de informatie die u verstrekte gebruiken om de gevraagde producten te leveren niet alleen het voldoen aan uw verzoeken voor producten en diensten, het leveren van de inhoud die u gekocht heeft, uw help en steun aan de follow-up van uw problemen en aanbieden van informatie over promoties en sweepstakes als je deze hebt ontvangen tijdens het registratie proces.

Disclosure of your information
De informatie die u verstrekte zal alleen door Recisio of zijn medewerkers gebruikt worden. Alhoewel uw informatie kan vrijgegeven worden als wij er door de wet toe verplicht worden. Als u aanstootgevende, ongepaste of beledigende inhoud doorstuurt aan Recisio's Website of anderszins in die periode verstorend gedrag hebt op de Website, Recisio kunnen wij de informatie gebruiken om zulk gedrag te stoppen.

Informatie deling en derde partijen
Recisio houdt zich er aan uw persoonlijke informatie te beschermen en niet door te geven aan derden. Recisio zal uw informatie niet verkopen, delen of bekend maken aan derden noch het gebruik van uw e-mail addres of informatie die u kan identificeren.

Correspondentie met de Klantenservice

Als uw correspondentie, inclusief e-mails en faxen, kunnen door ons toegevoegd worden aan de administratie van uw account. We kunnen tevens de klantenservice correspondentie gebruiken tot het verbeteren van onze klantenservice, en om te onderzoeken hoe mogelijke fraude en schendingen van onze Algemene Voorwaarden van dienstverlening.

Cookies

Cookies zijn kleine een hoeveelheid gegevens die naar uw computer worden gestuurd. Zij kunnen worden gebruikt voor het opslaan en terugroepen van sommige informatie, zoals uw wachtwoord of login zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren iedere keer als je gebruik wil maken van onze Website. Gelieve er nota van te nemen dat uw browser kan worden geconfigureerd voor het accepteren of weigeren van cookies, of u te waarschuwen wanneer er een cookie wordt ingemaakt. U moet echter de cookies van Recisio aanvaarden om van de diensten van onze website gebruik te maken.

Account en persoonlijke informatie wijzegingen

Je hebt voortdurend recht op toegang tot je persoonlijke informatie, het recht om deze te corrigeren of aan te vullen, indien zij onjuist of onvolledig zijn, het recht bezwaar aan te tekenen zonder kosten voor het gebruik ervan door derden voor commerciële doeleinden en, meer algemeen, het recht op bezwaar tegen welke behandeling dan ook waar je het niet mee eens bent.

Het verzoek hiertoe moet per brief worden gericht aan de Klantenservice van Karaoke Versie - Recisio 74 rue des Arts - 59000 Lille - France of per mail aansupport@recisio.com.

Zekerheid

Recisio zorgt over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Om te zorgen voor privacy van gegevens, beveiliging en bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie onder onze controle, onze database zich bevindt achter een firewall. Ook nemen we maatregelen ter beperking van de toegang tot gevoelige gegevens, om zo bepaalde verbindingen en de operaties door niet-geautoriseerde gebruikers te verbieden.

Contacteer ons

Neem gerust contact met ons op voor een vraag of opmerking over onze dienstverlening en het beleid, door het sturen van een brief aan de Klantenservice Karaoke Versie - Recisio 74 rue des Arts - 59000 Lille - France, of bij emailsupport@recisio.com.