It looks like you are browsing from United States. Please select your region for the best experience.
No thank you

Gebruiksovereenkomst

1. Introductie

De Website www.karaoke-versie.nl is het eigendom van Recisio

Recisio S.A.S. au capital de 12 000 € - R.C.S.: Lille 515 253 128

74 rue des Arts - 59000 Lille - France

Mail: corporate@recisio.com

Editorial Manager: Jean-Baptiste Defossez

Hosting: Recisio

Dit is een overeenkomst tussen U en "Recisio" overeenkomende met met de voorwaarden die gelden op 16-12-2021van de www.karaoke-versie.nl website en bijhorende diensten, hierna de voorgenomen "Website", die op een zuiver belangrijke basis, de permanente downloaddienst voor backingtrack bestanden voor karaoke voorstelt. Deze overeenkomst - samen met alle updates, extra termijnen, software, vergunningen, en elk van de regels en beleid van Recisio - vormt de collectieve 'overeenkomst' tussen u en Recisio.

2. Aanvaarding van Voorwaarden

Door toegang van deze site en/of aankoop van produkten van Recisio, gaat u zonder uitzondering akkoord met alle termen en voorwaarden hieronder vermeld. Als u niet akkoord gaat met deze termen van overeenkomst, gelieve dan deze site niet te gebruiken of aan te kopen van ons. Gelieve deze overeenkomst regelmatig te raadplegen daar wij deze termen van overeenkomst, op gelijk wel tijdstip kunnen aanpassen of veranderen. Na aanpassing, als u deze site blijft gebruiken betekent dit dat u akkoord gaat met alle veranderingen.

Voor de andere toegangkelijke diensten beschikbaar vanaf deze Website, wordt u verondersteld de algemene condities van de provider van de externe site te aanvaarden.

In ieder geval raden wij u aan deze overeenkomst op te slaan en af te drukken.

3. Copyrights, handelsmerken en andere eigendomsrechten

Het gebruik van de Website verleent u geen andere rechten dan de rechten die hier zijn vermeld.

Alle muziekbestanden, teksten, commentaar, illustraties en beeld van de Website zijn voorbehouden aan de eigenaars en dit wereldwijd, op grond van de intellectuele eigendomsrechten.

De toestemming die bij dezen wordt verleend is strikt persoonlijk en kan onder geen enkele voorwaarde worden verkocht of in welke vorm dan ook tegen betaling worden overgedragen aan een derde.

Het is verboden om de inhoud deels of in zijn geheel over te dragen, door te geven, te kopiëren, te verkopen of toe te staan aan een derde deze te gebruiken of te raadplegen, gratis of tegen betaling, via welk middel dan ook. Ook is het verboden om elke digitale of elektronische techniek in te zetten die het derden mogelijk maakt om toegang te krijgen tot de dienst via een met de site verbonden computer. Hiertoe is conform de bepalingen van de Wet op de intellectuele eigendom uitsluitend gebruik voor privédoelen toegestaan, onder voorbehoud van andere, meer beperkende bepalingen van de Wet op de intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website voor andere doelen dan het gebruik conform de bestemming en/of van elementen ervan is strikt verboden zonder de toestemming van RECISIO of gerechtigde derden.

Recisio is eigenaar van alle in het kader van de aangeboden diensten gebruikte merken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken om welke reden dan ook en op welke drager dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Recisio of van gerechtigde derden is strikt verboden.

Tools voor personaliseren van de karaokevideo

De onderneming Recisio biedt een tool voor het personaliseren van karaokevideo's. Deze voorziening en het gebruik ervan dienen gratis binnen een privé- en familiaal kader te blijven. In geen geval mag dit worden gebruikt voor een commerciële handeling of een bredere verspreiding buiten de privékring.

4. Aanmaken van een account

Om op de Website te kunnen bestellen moet u een account aanmaken, of tijdens de betalingskeuze van de bestelling of op voorhand, waarbij u zal gevraagd worden een identiteit en een paswoord te kiezen en te bevestigen.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en u blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze account. Elke poging tot vervanging van wachtwoord of identificatie is verboden.

Bijkomende informatie zal gevraagd worden bij de vooruitgang van uw aanvraag (naam, stad etc). U dient uitsluitend correcte informatie door te geven en indien nodig aan te passen.

5. Persoonlijke gegevens

In het kader van zijn aktiviteit vraagt Recisio enige persoonlijke informatie over u.

Het aanvaarden van deze termen houdt in dat u het Privacybeleid hebt gelezen en aanvaard.

6. Terugbetaling en Vervang Overeenkomst

Terugkeerbeleid:

We bieden een volledig vervangingsbeleid voor beschadigde goederen. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om te garanderen dat de instrumentale MP3-tracks in perfecte staat zijn wanneer ze worden verzonden, in het geval dat goederen beschadigd aankomen, zal Recisio zorgen voor een volledige vervanging als de goederen snel geretourneerd worden en dat het defect aangeduid kan worden, op welke manier dan ook. Beschadigde tracks worden alleen geruild voor dezelfde titel. Vanwege de speciale gedigitaliseerde aard van onze producten en het gemak waarmee ze gedupliceerd kunnen worden, worden alleen restituties gegeven

indien bewezen is dat de goederen niet zijn afgeleverd. Ook in geval van annulering of opschorting van je account, beschadiging, vernietiging of verlies van je Producten, zijn restituties niet van toepassing.

7. Overeenkomst van Betaling

Betaling van de producten.

U gaat er mee akkoord om al de producten die u langs onze diensten hebt verkegen te betalen, en dat Recisio uw credit kaart of andere betaalmogelijkheden geintegreerd op de website mag gebruiken voor betaling van al uw aangekochte produkten en voor alle bijkomende kosten (inbegrepen alle taxen) die gebeuren door verbinding met uw account. U bent verantwoordelijk voor het geven van geldige creditkaart of andere betaalinformatie aan Recisio voor alle de betalingen op deze website.

Gedurende het bestelproces en voor de betaalbevestiging, kunt u de bestelling veranderen of annuleren.

De betaling is online aanvaard na validatie van de bestelling door een creditkaart of paypal.

Met de mogelijkheid tot aanvraag langs email is het ook mogelijk te betalen langs een bankrekening. In dit geval moet u kontakt opnemen met ons langs support@recisio.com .

Het recht op prij verandering en beschikbaarheid van de producten.

Recisio heeft het recht de prijzen of de beschikbaarheid van de produkten op gelijk welk ogenblik te wijzigen.

Electronische handtekenigen en contracten.Uw gebruik van de diensten bieden de mogelijkheid overeenkomsten en/of betalingen electronisch te doen. U verbindt zich er toe alle overeenkomsten, bestellingenen en betalingen na te leven. Uw overeenkomst verbonden aan de electronische verzendingen slaan op alle transakties door u uitgevoerd op de Website, inbegrepen annulering, overeenkomsten, contracten en applicaties.

8. Digitale Aflevering (Downloading)

De Website levert tracks voor downloaden in bestand formaat. Gebruik uw persoonlijke login en wachtwoord om toegang te krijgen tot de download omgeving. De download-link blijft geldig tot de download gestart en beëindigd is en blijft nog voor ten minste 48 uur beschikbaar vanaf de start van de eerste volledige download. Gebruikers die er niet in slagen in deze periode de volledige download tot een goed einde te brengen zullen een nieuwe order moeten plaatsen tegen de prijs in onze prijslijst.. Recisio beveelt Windows XP, Internet Explorer 6+ of Mozilla Firefox aan om aankopen te downloaden en kan geen ondersteuning bieden voor een ander platform of derde partij software.

9. Verwijderen van een account

Recisio mag zonder verwittiging of toestemming uw account blokkeren in geval van misbruik of het niet nakomen van de algemene regels of bij het niet betalen van openstaande rekeningen bij Recisio.

Indien u uw account wil opzeggen gelieve dit schriftelijk te doen (in Frans of Engels) bij de klantenservice Karaoke Versie - Recisio 74 rue des Arts - 59000 Lille - France of via

e-mail naarsupport@recisio.com.

10. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Het gebruik van de Website is op uw eigen risico. De inhoud en de dienst worden verleend op basis "zoals is". Recisio biedt geen garantie aan, uitdrukkelijk of impliciet. Recisio rechtvaardigt niet dat om het even welke inhoud op deze Website nauwkeurig is, dat deze Website in om het even welke bepaalde tijd beschikbaar zal zijn, of dat om het even welke fouten zullen worden verbeterd.

Recisio kan niet aansprakelijk zijn voor de toegangssnelheid aan de Website vanaf een andere website, de toegangssnelheid van het de pagina's of opening van overleg op de Website, het downloaden of het registreren snelheid, externe vertraging, opschorting of ontoegankelijkheid van zijn diensten.

Daarnaast kan, Recisio in elk geval niet aansprakelijk zijn voor het gebrek aan bescherming van uw technisch materiaal, in het bijzonder tegen om het even welke vorm van verontreiniging door virussen en/of binnendringpoging die onder uw verantwoordelijkheid valt.

De installatie, het gebruik de toegang tot de Website en het behoud van uw technische materiaal zijn onder uw verantwoordelijkheid. In elk geval kan Recisio niet aansprakelijk zijn voor de onverenigbaarheid van de Website of het slecht functioneren met sommige van uw software, configuraties, werkend systeem of materiaal.

11. Derde Partij Sites

Recisio heeft geen controle over het internet buiten deze site. Wij mogen links toekennen naar andere sites die buiten onze controle staan. Het leggen van een link is geen ondersteuning of aanbeveling van deze site. U bevestigt dat u weet dat Recisio niet verantwoordelijk is voor de inhoud van derde partij sites en niets te maken hebben met de kwaliteit of de wettelijkheid van zo een site en wuiven hierbij alle klachten weg die u ten opzichte van deze zou kunnen hebben.

12. Van toepassing zijnde wetgeving

Bij onenigheden die zich in deze Gebruikersovereenkomst/Gebruik van Diensten voordoen, zullen deze behandeld worden in overeenkomst met de wetten die gelden in Frankrijk. U gaat er mee akkoord dat alle processen die ontspruiten uit het gebruik van de diensten op deze site alleen zullen plaats vinden in Frankrijk.

13. Verandering van de website

Wij behouden ons het recht voor, tot het veranderen of stoppen van alle inhoud en/of diensten van de Recisio website met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid aan u of derde partijen.

Laatste update: 16-12-2021