Gebruiksovereenkomst

1. Introductie

De Website www.karaoke-versie.nl is het eigendom van Recisio

Recisio S.A.S. au capital de 12 000 € - R.C.S.: Lille 515 253 128

74 rue des Arts - 59000 Lille - France

Mail: corporate@recisio.com

Editorial Manager: Jean-Baptiste Defossez

Hosting: Recisio

Dit is een overeenkomst tussen U en "Recisio" overeenkomende met met de voorwaarden die gelden op 06/05/2013van de www.karaoke-versie.nl website en bijhorende diensten, hierna de voorgenomen "Website", die op een zuiver belangrijke basis, de permanente downloaddienst voor backingtrack bestanden voor karaoke voorstelt. Deze overeenkomst - samen met alle updates, extra termijnen, software, vergunningen, en elk van de regels en beleid van Recisio - vormt de collectieve 'overeenkomst' tussen u en Recisio.

2. Aanvaarding van Voorwaarden

Door toegang van deze site en/of aankoop van produkten van Recisio, gaat u zonder uitzondering akkoord met alle termen en voorwaarden hieronder vermeld. Als u niet akkoord gaat met deze termen van overeenkomst, gelieve dan deze site niet te gebruiken of aan te kopen van ons. Gelieve deze overeenkomst regelmatig te raadplegen daar wij deze termen van overeenkomst, op gelijk wel tijdstip kunnen aanpassen of veranderen. Na aanpassing, als u deze site blijft gebruiken betekent dit dat u akkoord gaat met alle veranderingen.

Voor de andere toegangkelijke diensten beschikbaar vanaf deze Website, wordt u verondersteld de algemene condities van de provider van de externe site te aanvaarden.

In ieder geval raden wij u aan deze overeenkomst op te slaan en af te drukken.

3. Copyrights, handelsmerken en andere eigendomsrechten

Het gebruik van de Website verleent u geen extra rechten anders dan de huidige rechten die u heeft.Alle inhoud van de Website is onderworpen aan het aangewezen auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomswetten. U kunt de inhoud slechts voor uw persoonlijk gebruik gebruiken. U moet al auteursrecht, handelsmerk of andere merkgebonden berichten of tekens intact houden. U kunt om het even welke inhoud van deze Website niet kopiëren of reproduceren of verkregen backing-tracks kopiëren tenzij voor eigen gebruik. U KOMT OVEREEN NIETS TE VERANDEREN, TE WIJZIGEN, TE PUBLICEREN, TE VERDELEN, TE VERKOPEN, UIT TE ZENDEN, OVER TE BRENGEN, VAN AFGELEIDE WERKEN TOT STAND TE BRENGEN, OF OM HET EVEN WELKE INHOUD VAN DEZE WEBSITE}OF AANGEKOCHTE BACKING-TRACKS VAN www.karaoke-versie.nlZONDER DE UITGEDRUKTE GESCHREVEN TOESTEMMING VAN Recisio EN/OF VAN OM HET EVEN WELKE AANGEWEZEN DERDE. Om het even welke auteursrechtovertreding zal in beëindiging van de dienst en mogelijke gerechtelijke stappen resulteren.

4. Aanmaken van een account

Om op de Website te kunnen bestellen moet u een account aanmaken, of tijdens de betalingskeuze van de bestelling of op voorhand, waarbij u zal gevraagd worden een identiteit en een paswoord te kiezen en te bevestigen.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en u blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze account. Elke poging tot vervanging van wachtwoord of identificatie is verboden.

Bijkomende informatie zal gevraagd worden bij de vooruitgang van uw aanvraag (naam, stad etc). U dient uitsluitend correcte informatie door te geven en indien nodig aan te passen.

5. Persoonlijke gegevens

In het kader van zijn aktiviteit vraagt Recisio enige persoonlijke informatie over u.

Het aanvaarden van deze termen houdt in dat u het Privacybeleid hebt gelezen en aanvaard.

6. Terugbetaling en Vervang Overeenkomst

Terugname beleid

Wij geven een vervang beleid voor alle beschadigde goederen. Alle mogelijke voorzorgen worden genomen om te verzekeren dat de backing-tracks in perfecte staat zijn voor verdeling, in geval dat de goederen beschadigd zijn bij aankomst zal Recisio een volle vervanging geven als de goederen onmiddelijk worden teruggezonden en bewezen is dat deze op enige manier beschadigd zijn. Beschadigde tracks worden enkel uitgewisseld voor dezelde titel. Door de speciale gedigitalizeerde aard van onze produkten en het gemak om deze te dupliceren, worden goederen enkel terug betaald als bewezen is dat deze goederen niet zijn afgeleverd.

Ook in geval van annulering of stopzetting van uw account, schade, vernieling, of verlies van uw producten zijn terugbetalingen niet van toepassing.

7. Overeenkomst van Betaling

Betaling van de producten.

U gaat er mee akkoord om al de producten die u langs onze diensten hebt verkegen te betalen, en dat Recisio uw credit kaart of andere betaalmogelijkheden geintegreerd op de website mag gebruiken voor betaling van al uw aangekochte produkten en voor alle bijkomende kosten (inbegrepen alle taxen) die gebeuren door verbinding met uw account. U bent verantwoordelijk voor het geven van geldige creditkaart of andere betaalinformatie aan Recisio voor alle de betalingen op deze website.

Gedurende het bestelproces en voor de betaalbevestiging, kunt u de bestelling veranderen of annuleren.

De betaling is online aanvaard na validatie van de bestelling door een creditkaart of paypal.

Met de mogelijkheid tot aanvraag langs email is het ook mogelijk te betalen langs een bankrekening. In dit geval moet u kontakt opnemen met ons langs support@recisio.com .

Het recht op prij verandering en beschikbaarheid van de producten.

Recisio heeft het recht de prijzen of de beschikbaarheid van de produkten op gelijk welk ogenblik te wijzigen.

Electronische handtekenigen en contracten.Uw gebruik van de diensten bieden de mogelijkheid overeenkomsten en/of betalingen electronisch te doen. U verbindt zich er toe alle overeenkomsten, bestellingenen en betalingen na te leven. Uw overeenkomst verbonden aan de electronische verzendingen slaan op alle transakties door u uitgevoerd op de Website, inbegrepen annulering, overeenkomsten, contracten en applicaties.

8. Digitale Aflevering (Downloading)

De Website levert tracks voor downloaden in bestand formaat. Gebruik uw persoonlijke login en wachtwoord om toegang te krijgen tot de download omgeving. De download-link blijft geldig tot de download gestart en beëindigd is en blijft nog voor ten minste 48 uur beschikbaar vanaf de start van de eerste volledige download. Gebruikers die er niet in slagen in deze periode de volledige download tot een goed einde te brengen zullen een nieuwe order moeten plaatsen tegen de prijs in onze prijslijst.. Recisio beveelt Windows XP, Internet Explorer 6+ of Mozilla Firefox aan om aankopen te downloaden en kan geen ondersteuning bieden voor een ander platform of derde partij software.

9. Verwijderen van een account

Recisio mag zonder verwittiging of toestemming uw account blokkeren in geval van misbruik of het niet nakomen van de algemene regels of bij het niet betalen van openstaande rekeningen bij Recisio.

Indien u uw account wil opzeggen gelieve dit schriftelijk te doen (in Frans of Engels) bij de klantenservice Karaoke Versie - Recisio 74 rue des Arts - 59000 Lille - France of via

e-mail naarsupport@recisio.com.

10. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Het gebruik van de Website is op uw eigen risico. De inhoud en de dienst worden verleend op basis "zoals is". Recisio biedt geen garantie aan, uitdrukkelijk of impliciet. Recisio rechtvaardigt niet dat om het even welke inhoud op deze Website nauwkeurig is, dat deze Website in om het even welke bepaalde tijd beschikbaar zal zijn, of dat om het even welke fouten zullen worden verbeterd.

Recisio kan niet aansprakelijk zijn voor de toegangssnelheid aan de Website vanaf een andere website, de toegangssnelheid van het de pagina's of opening van overleg op de Website, het downloaden of het registreren snelheid, externe vertraging, opschorting of ontoegankelijkheid van zijn diensten.

Daarnaast kan, Recisio in elk geval niet aansprakelijk zijn voor het gebrek aan bescherming van uw technisch materiaal, in het bijzonder tegen om het even welke vorm van verontreiniging door virussen en/of binnendringpoging die onder uw verantwoordelijkheid valt.

De installatie, het gebruik de toegang tot de Website en het behoud van uw technische materiaal zijn onder uw verantwoordelijkheid. In elk geval kan Recisio niet aansprakelijk zijn voor de onverenigbaarheid van de Website of het slecht functioneren met sommige van uw software, configuraties, werkend systeem of materiaal.

11. Derde Partij Sites

Recisio heeft geen controle over het internet buiten deze site. Wij mogen links toekennen naar andere sites die buiten onze controle staan. Het leggen van een link is geen ondersteuning of aanbeveling van deze site. U bevestigt dat u weet dat Recisio niet verantwoordelijk is voor de inhoud van derde partij sites en niets te maken hebben met de kwaliteit of de wettelijkheid van zo een site en wuiven hierbij alle klachten weg die u ten opzichte van deze zou kunnen hebben.

12. Van toepassing zijnde wetgeving

Bij onenigheden die zich in deze Gebruikersovereenkomst/Gebruik van Diensten voordoen, zullen deze behandeld worden in overeenkomst met de wetten die gelden in Frankrijk. U gaat er mee akkoord dat alle processen die ontspruiten uit het gebruik van de diensten op deze site alleen zullen plaats vinden in Frankrijk.

13. Verandering van de website

Wij behouden ons het recht voor, tot het veranderen of stoppen van alle inhoud en/of diensten van de Recisio website met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid aan u of derde partijen.

Laatste update: 06/05/2013